พิธีเปิดโรงงานเครื่องมือแพทย์ที่ภูเก็ต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จเป็นองค์ประธานพีธีเปิดบริษัท ราดิ เมดิคอล ซิสเต็มส์ ที่ภูเก็ต ปี 2549
จากภาพมีบุคคลดังนี้ ท่านอดีต รมต.ประวิช รัตนเพียร, อดีตปลัดกระทรวงวิทย์ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์, อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย พงศ์โพยม วาศภูติ, อดีตผวจ.ภูเก็ต อุดมศักดิ์ อัศวรางกูร, ผอ. สวทช. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, อดีตผอ.รพ.กรุงเทพภูเก็ต นพ. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ และ กรรมการผู้จัดการนายสุรินทร์ บำรุงผล

สุรินทร์ บำรุงผล เป็นผู้จุดประกายอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์แบบเทคโนโลยีขั้นสูง ในปี 2003 ได้เป็นผู้ก่อตั้งโรงงานสีเขียวแห่งแรกในภูเก็ต ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งผลิตในห้องสะอาด (clean room) โดยได้มาตรฐาน ISO 13485 จากยุโรป. ผลิตสายสวนหัวใจ Pressure wire sensor ส่งออก โดยได้รับการส่งเสริมจาก BOI.

ต่อมาปี 2009 ได้ก่อตั้งโรงงานใหม่ในเขตอุตสาหกรรม ผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ Surgical Mesh ที่เป็นวัตถุสังเคราะห์เจ้าแรกของโลกที่สามารถละลายหายไปได้หลังจากการรักษาร่างกายสมบูรณ์ ใช้ในการผ่าตัดเช่น โรคไส้เลื่อน หรือการผ่าตัดในศัลยกรรมพลาสติกทั่วไป.

สุรินทร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด มีผลงานที่โดดเด่นคือการเสนอ การจัดระเบียบป้ายบนเกาะภูเก็ตทั้งเกาะ.

สุรินทร์ ได้ turn pro เมื่อต้นปี 2012 ปัจจุบันได้ตระเวณเดินทางแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น Asian Senior Master 2012 และล่าสุด Singapore Champion Classic 2012.

 

เครื่องมือแพทย์

สุรินทร์ บำรุงผล
ประวัติ นายสุรินทร์ บำรุงผล

ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

 


รายงานการไปดูงาน
ประเทศโปรตุเกส – สเปน
ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 54


เครื่องมือแพทย์


คณะอาจารย์ราชภัฏภูเก็ตไปดูงานสเปน-โปรตุเกส

ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
เรื่อง "การคาดการณ์กำลังคนด้านการผลิตและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์”

ติดต่อ
สุรินทร์ บำรุงผล
อีเมล์ surin2008@gmail.com

ดูรูปไปดูงานที่สเปน - โปรตุเกส
รูปทั่วไปของ สุรินทร์ บำรุงผล Click
งานวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต
รูปทั่วไปของ อนุศรา สาวังชัย
งานวิจัยของคุณเรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย
งานวิจัยของคุณสุนันทา คันธานนท์