ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ดร.สุรินทร์

ดร.สุรินทร์ บำรุงผล มีความคิดที่จะทำเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะนำมาซึ่งระบบเศรษฐกิจที่โดดเด่น ยากที่จะแข่งขันเนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ใช้ความคิดเป็นต้นทุนที่สำคัญ โดยเน้นตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ที่สำคัญทุก ๆ ความคิดเมื่อตกผลึกดีแล้วจะต้องรีบจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน ผลงานที่สำเร็จและมีวางจำหน่ายแล้วมีดังนี้


นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เช่น


เสื้อแอร์รถมอเตอร์ไซค์

เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทย ร้อนอบอ้าว ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องทนร้อน ต่อไปนี้จะไม่ต้องร้อน จะมีเสื้อที่มีแอร์วิ่งล้อมรอบในตัวเสื้อสวมใส่ขณะขับขี่เย็นสบายตลอดวันโดย เฉพาะพี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลาย เตรียมตัวรอได้ครับ

หมวกแก้ปที่มีส่วนปกป้องแดดบริเวณหู

เนื่องจากนักกอล์ฟจำนวนมากเล่นกอล์ฟแล้วแดดเผาบริเวณหู ทำให้ดำคล้ำหรือไหม้เกรียม จึงได้ออกแบบส่วนที่ยื่นออกมาบังหูทั้งสองข้าง

แว่นตาที่มีเส้นเลเซอร์บอกทิศทางการพัตกอล์ฟ

รองเท้ากอล์ฟที่มีเงาเป็นเส้นขนาน เพื่อการคำนวณการพัตกอล์ฟ

กำไลข้อมือช้อต ป้องกันการหลับในขณะขับรถ

การเป็นสมาชิก และการจดทะเบียนต่าง ๆ
ของบริษัท ด๊อกเตอร์สุรินทร์ จำกัด


หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล0835558005966
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร0835558005966
สมาชิกสถาบันรหัสสากล Global location number (EDI)
8857200129299
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce Website)
8300858000200